درخدمت عزیزان هر دو وطنم: افغانستان و ایران

دارالتـــرجمه رسمــــی ابن سیـــــنا   از سال ۱۹۸۶ با هدف خدمت  به جامعه فارسی زبانان عزیز در آلمان آغاز به کار نموده و در این سالیان همواره سعی نموده ایم که دقت، سرعت و کیفیت را به عنوان خط مشی حرفه ای خود قرار دهیم. همکاری با وزارتخانه ها و ادارات مختلف آلمان، مطبوعات و رسانه های …

درخدمت عزیزان هر دو وطنم: افغانستان و ایران Read More »