WordPress 5.3.0

پیشنهاد اشتغال و همکاری در دارالترجمۀ ابن سینا

دارالترجمۀ ابن سینا در سال ۱۹۸۶ درهامبورګ تأسیس شد و درسی .پنج سال گذشته توانست از همۀ مشکلات و بخصوص رقابت های کشنده عبور کند که متأسفانه کسانی هم بودند که در دفتر تعلیم دیده بودند و آنقدر خوبی دیدند که بعد از رفتن هم در نزدیک ما ماندند….

هرگز نرفت در دل ما کینۀ کسی

آئینه هرچه دید فراموش میکند

اکنون برای تکمیل کادر پرسونلی و با افزایش سفارشات از دور و نزدیک بخصوص در دورۀ کرونا به یک همکار نیاز مندیم. شرایط پرداخت حقوق و چگونگی سیستم همکاری (قراردادی یا پیمانکاری) را تنها حضوری، با ایمیل  و یا تلفنی به اطلاع شما میرسانیم. از تماس در شبکه های عمومی اجتماعی معذوریم، بخصوص به واسطۀ حفظ حریم خصوصی شما.

نیاز ما از این قرار است:

  • همکاری با شما بطور طویل المدت
  • پرداخت حقوق به شکل کاملاً رسمی طبق قوانین کار آلمان
  • اگر از کمک های اجتماعی استفاده میکنید باید حاضر باشید، از این کمک ها صرفنظر کنید. هرچه شما زود تر و بهتر وارد بازار رسمی کار شوید، پیشرفت شما سریع تر خواهد بود.
  • باید به امور اداری وارد بوده و همچنین بطور کامل به زبان آلمانی، فارسی، خواندن دست خط های گاه مشکل، آفیس، اینرنت و سیستم ایمیل، تلگرام و واتس اپ آشنا بوده و از تحمل کافی در ارتباط با مراجعین برخوردار باشید.
  • دارای علاقه و انگیزه کامل برای کار ترجمه باشید. ما شما را دراین کار پیشرفت و تعلیم داده و در جهت گرفتن اجازۀ ترجمۀ و مهر به شما کمک میکنیم.

 

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Scroll to Top